Промоция

нови цени

Покривни термопанели с фабрични дефекти


120 mm - 26,00 - 22,50 лв/кв.м. без ДДС
140 mm - 27,00 - 24,00 лв/кв.м. без ДДС

подробности на телефон: 0 893 564 659