Асемблирене

Технологиите за свързване на термопанели са съобразени с изисванията за бърз монтаж, здрави и стабилни връзки и гарантирана енергийна ефективност. Геометрията на профила е оптимизирана и съобразена с оптичния аспект. Връзката между панелите е „скрита“ в двойно-огънатия профил, зад лицевата страна.

Тези предимства са постигнати благодарение на двойния език и канал създаващи лабиринтен ефект, както и от високата производствена точност:

Лабиринтния ефект и интегрираната прецизност на сглобката осигуряват защита срещу вятъра и дъжда, при това БЕЗ СТУДЕНИ МОСТОВЕ.